Lärdomar

Se till att...

  • Studera regler och dokument från mässarrangörerna. Kom ihåg att det är dom som bestämmer.
  • Sammanställa en instruktion ("fusklapp") för den aktive som tar ett pass, gärna med en kopia av arrangörernas regler.
  • Det finns någon sorts lista på arbetspass med när/vem är 'officiell'.
  • Utse en kontaktperson från vår sida, som kan sköta sista-minuten-frågor. (som t.ex. tvekande och andra arbetspassändrningar.)

Vid arrangemanget och hos kontaktperson/ansvarig borde vi se till att det finns en del extra material, utöver det vi delar ut/säljer/[...]:

  • Principproggrammet.
  • Arrangöreras regler.
  • Faktamaterial. (Uppdaterad version av "Bodströms Värsta", eller motsvarande)

LardomarFranStoraArrangemang (senast redigerad 2009-06-13 15:01:51 av AndersEurenius)