Utökade principer

Den här sidan här tänkt att länka till förslag och diskussioner kring hur våra grundvärderingar om öppenhet och informationstillgång påverkar olika delar av samhället, samt vilka vidare ståndpunkter som kan härledas från dessa. Det här är en samlingspunkt för möjliga framtida Piratpolitikinriktningar, något vi tidigare beslutat att inte hålla på med. Mycket av det kan vara sånt som vi aldrig skulle kunna få med alla medlemmar på av olika skäl. Den här sidan samlar bara den pågående diskursen.

Politikområden

Här under skall enbart länkar till andra sidor som i sin tur handlar om de olika områdena läggas in, inte längre texter. Jag har försökt göra en vettig uppdelning, med utgångspunkt i Joakim Anderssons lista:

Blogginlägg

Här under läggs blogginlägg som handlar om ämnet. Försök att föra över informationen in i de olika sektionerna under Politikområden över så gott det går!

Utökade principer (senast redigerad 2009-06-13 14:07:20 av AndersEurenius)